Aktualności

14 marca 2019
Zarząd majątkiem dziecka - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Zgoda Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka

Zgoda Sądu na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka Małoletnie dziecko znajduje się pod opieką prawną swoich przedstawicieli ustawowych, którymi zazwyczaj są rodzice.  Kodeks rodzinny i […]
19 lutego 2019
Rejestracja spółki - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony, przy użyciu portalu S24 dostępnego na […]
24 stycznia 2019
Odszkodowanie - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać, na […]
19 stycznia 2019
Kodeks pracy - noworoczne zmiany dla pracodawców i pracowników - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Kodeks pracy – noworoczne zmiany dla pracodawców i pracowników

Pracodawco, Pracowniku! Kodeks pracy – noworoczne zmiany Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy Kodeksu pracy, to jest art. 221 § 2, art. 86, oraz […]
17 grudnia 2018
Miarkowanie kary umownej - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Kara umowna i jej miarkowanie – przesłanki

Miarkowanie kary umownej – przesłanki Czym jest kara umowna? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, na mocy którego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, naprawienie szkody […]
1 grudnia 2018
Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości W wielu gminach koniec roku to czas kiedy radykalnie podnosi się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Podniesienie opłaty […]
14 września 2018
Odszkodowanie za opóźniony lot - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot Kończy się okres wakacyjny. Czas urlopów, odpoczynku i przede wszystkim podróży. Warto zatem wspomnieć o prawach pasażerów, podróżujących najpopularniejszym ze środków transportu […]
10 września 2018
Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest […]
2 lipca 2018
Nowelizacja instytucji przedawnienia - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Nowelizacja instytucji przedawnienia

Nowelizacja instytucji przedawnienia Skrócenie ogólnego okresu przedawnienia z 10 na 6 lat, a także brak możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń po upływie powyższego terminu, to główne […]