Potrzebujesz pomocy w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Nie wiesz, czy spełniasz wszystkie warunki i jak powinno wyglądać złożenie wniosku? MS Kancelarię Tworzy zespół specjalistów, na których możesz liczyć! Skontaktuj się z nami i opowiedz o swojej trudnej sytuacji, a my wyjaśnimy Ci krok po kroku, jakich działań należy się podjąć, aby rozwiązanie problemu odbyło się na możliwie jak najlepszych dla Ciebie warunkach.

Czym jest upadłość konsumencka? Wrocław – porady prawne

Współczesny system prawny rozróżnia różne rodzaje upadłości. Jednym z nich jest upadłość konsumencka, odnosząca się do osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej formy działalności gospodarczej – w praktyce oznacza to, że dany konsument jest niewypłacalny i nie jest w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań finansowych.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zwykle prowadzi do częściowego lub w ekstremalnych przypadkach, całkowitego umorzenia zaległych długów (spłata może trwać do 7 lat). Wcześniej jednak konsument musi podjąć próbę zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Realizuje się to głównie poprzez sprzedaż majątku dłużnika oraz ustalenie harmonogramu spłat, które są dokonywane w ratach. Kluczową korzyścią z tej formy upadłości jest to, że wszystkie roszczenia wierzycieli są regulowane w ramach jednego, scentralizowanego postępowania, co zapewnia przejrzystość i uporządkowanie procesu spłaty zobowiązań.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Prawnik podpowiada!

Upadłość dla osób prywatnych, inaczej nazywana upadłością konsumencką, jest inicjowana przez samego dłużnika. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć do sądu, dołączając do niego wszystkie wymagane dokumenty. Proces ten nie jest krótkotrwały i można go podzielić na trzy główne fazy.

Na początek mamy fazę inicjacyjną – od momentu złożenia wniosku aż do formalnego ogłoszenia upadłości przez sąd. Następnie wchodzimy w fazę organizacyjną – od ogłoszenia upadłości, poprzez przygotowanie planu dystrybucji majątku upadłego, aż po ustalenie harmonogramu spłat długów. Ostateczna faza to realizacja planu, a jej zakończenie może prowadzić do umorzenia pozostałych długów.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że po formalnym ogłoszeniu upadłości, kontrola nad majątkiem dłużnika przechodzi w ręce syndyka. Obejmuje to nie tylko posiadane nieruchomości czy przedmioty, ale również bieżące środki pieniężne, takie jak pensje czy wynagrodzenia – brak majątku nie dyskwalifikuje Cię z możliwości złożenia wniosku o upadłość.

Jeśli natomiast prowadzisz działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca, pamiętaj, że w świetle prawa traktowany jesteś jako przedsiębiorca. W tym przypadku procedura dotyczy upadłości przedsiębiorcy, a nie konsumenckiej – świadczymy pomoc także w tym zakresie prawa upadłościowego.

W czym może pomóc radca prawny? Upadłość konsumencka i znaczące aspekty dla procesu

Jak może pomóc Ci radca prawny we Wrocławiu? Ochrona przed egzekucją zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie trwania, jak i po zakończeniu procedury. Kiedy chodzi o upadłość konsumencką, MS Kancelaria, jest po to, aby pomóc na każdym kroku, niezależnie od złożoności sytuacji czy wielkości zadłużenia. Na co możesz liczyć?

  • Kompleksowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wraz ze wsparciem w zbieraniu niezbędnej dokumentacji.
  • Reprezentowanie interesów na rozprawach sądowych, poprzedzonych dogłębnymi konsultacjami.
  • Sporządzanie na rzecz klienta wszelkich niezbędnych wniosków w trakcie postępowania upadłościowego. To obejmuje wnioski dotyczące: przydzielonych środków na cele mieszkaniowe, przyspieszenia rozpoznania sprawy, a także interwencji czy odwołania syndyka.
  • Bieżące monitorowanie prowadzonego postępowania, aby zapewnić, że wszystkie kroki są podejmowane w odpowiednim czasie i zgodnie z przepisami.
  • Formułowanie sprzeciwów w stosunku do listy wierzytelności, aby chronić interesy klientów.
  • Świadczenie wsparcia w komunikacji z syndykiem i wierzycielami.
  • Ochrona przed ewentualnymi skargami pauliańskimi, zarówno w trakcie trwania postępowania upadłościowego, jak i po jego zakończeniu.

Prawnik od upadłości konsumenckiej we Wrocławiu może pomóc Ci przejść przez te niezwykle trudne chwile, tym samym zmniejszając poziom Twojego stresu i nerwów wynikających ze skomplikowanych procedur prawnych. Profesjonalne porady prawne od MS Kancelarii – skontaktuj się z nami.