O kancelarii

Maciej Wlazło

Konsultant, szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w sektorze prywatnym.


Absolwent prawa i studiów podyplomowych z prawa gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” na Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji." Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: m.wlazlo@mskancelaria.com

Angelika Czubińska

Aplikant radcowski


Jest absolwentką prawa oraz administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spadkowym, rodzinnym, a także restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Kancelarii Komorniczej, prowadząc postępowania egzekucyjne. Następne doświadczenia zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

e-mail: a.czubinska@mskancelaria.com

Stanisław Stawiński

Aplikant radcowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikant Radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2014 r. aktywnie związany z wrocławskim rynkiem usług prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, spadkowym, gospodarczym, samorządowym oraz szeroko pojętym procesie odzyskiwania należności. Posiadane doświadczenie nabywał świadcząc usługi na rzecz samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców jednoosobowych, dużych spółek prawa handlowego, funduszy sekurytyzacyjnych, banków, firm telekomunikacyjnych, transportowych oraz z branży budowlanej. W kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, sporządza opinie prawne, reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: s.stawinski@mskancelaria.com

Michał Juroszek

Aplikant radcowski


W 2015 roku ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, broniąc pracę magisterką z zakresu prawa karnego napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka. Uczestniczył w szkoleniach organizowanych w ramach School of American Law przez IIT Chicago-Kent College of Law. Absolwent menadżerskich studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, gospodarczym oraz szeroko pojętym procesie odzyskiwania należności. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności w zakresie sporządzania pism procesowych oraz zastępowania klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: m.juroszek@mskancelaria.com

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?

Nasza kancelaria udziela porad prawnych online. Skorzystaj z formularza kontaktowego.

ZOBACZ WIĘCEJ