Choć niewypłacalność firmy najczęściej wiąże się z koniecznością jej zamknięcia, to wcale nie oznacza, że właśnie tak musi się to kończyć. Od 2016 roku w Polsce obowiązuje prawo restrukturyzacyjne, które stało się pewnego rodzaju szansą dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnym położeniu – mając na względzie zarówno interesy wierzycieli, jak i dłużników. MS Kancelaria jest miejscem, w którym i Ty możesz otrzymać pomoc w tym zakresie! Gwarantujemy pełen profesjonalizm i fachowe doradztwo.


Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 502 337 932 lub 609 778 918

Ustawa – prawo restrukturyzacyjne po 1 stycznia 2016 roku

W ramach inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości został zebrany zespół ekspertów z dziedziny prawa upadłościowego – grupa ta składała się z: syndyków, radców prawnych, sędziów oraz znawców z uniwersytetów. Dzięki ich zaawansowanej i wieloletniej współpracy, 15 maja 2015 roku narodziła się nowatorska ustawa – „Prawo restrukturyzacyjne”. Akt prawny ten (zgodnie z Dz.U. 2015, poz. 978) wchodził w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Nowa reforma została zbudowana na kluczowych filarach – jaki był ich cel?

 • Oddzielenie procesów restrukturyzacyjnych od często stygmatyzowanych postępowań upadłościowych, dając im większą autonomię.
 • Ustanowienie postępowania upadłościowego jako ostatniej deski ratunku, kiedy podejście restrukturyzacyjne nie przynosi pożądanych efektów ekonomicznych.
 • Poszerzenie kompetencji aktywnie uczestniczących wierzycieli w procesie.
 • Dążenie do jak najszybszej i najbardziej efektywnej restrukturyzacji oraz postępowań upadłościowych.
 • Zmniejszenie formalności w postępowaniach, przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które uczynią proces bardziej sprawnym.
 • Promocja idei „drugiej szansy”, oferując przedsiębiorcom możliwość ponownego rozpoczęcia działalności, jeżeli ich niepowodzenie wynikało z nieprzewidywalnych i niekorzystnych zmian w otoczeniu ekonomicznym.

Prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe – różnice

Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem różniącym prawo restrukturyzacyjne od prawa upadłościowego, jest po prostu cel prowadzonych w ich zakresie działań. W przypadku restrukturyzacji uwaga skupiona jest na „uzdrowieniu” firmy i spłacie zobowiązań, co daje jej jeszcze drugą szansę. Zupełnie inaczej wygląda to na etapie powołania się na prawo upadłościowe, które dotyczy bezpośrednio likwidacji przedsiębiorstwa i spłaty powstałych zobowiązań z jej majątku. Najprościej mówiąc – prawo restrukturyzacyjne poprzedza proces upadłościowy.

W czym może pomóc kancelaria prawa restrukturyzacyjnego?

Nasza kancelaria prawna Wrocław oferuje wsparcie w procesie restrukturyzacyjnym zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Co możemy zapewnić dłużnikom?

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie prawa, księgowości i rachunkowości podczas tworzenia strategii restrukturyzacyjnej.
 • Pomoc w zdobywaniu funduszy publicznych na potrzeby restrukturyzacji.
 • Formułowanie strategii układowych oraz propozycji rozwiązań.
 • Przygotowywanie dokumentów do inicjacji procesu restrukturyzacyjnego, zarówno w zakresie zatwierdzania układu, jak i w innych postępowaniach.
 • Kompleksowe wsparcie prawnicze w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, począwszy od analizy wierzytelności po indywidualne konsultacje.
 • Reprezentowanie w procesie odwoławczym w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zgłaszanie sprzeciwów i zażaleń.
 • Wsparcie świadczone przez doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, którzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z organami prowadzącymi postępowanie.

Co obejmuje pomoc prawna wierzycielom?

 • Przygotowywanie i składanie zgłoszeń wierzytelności w imieniu klienta.
 • Opracowywanie wniosków w specjalistycznych sprawach, takich jak wyłączenie majątku z masy czy kwestie związane z organami postępowania.
 • Możliwość dostępu do dokumentów sądowych i analizy ich zawartości.
 • Monitorowanie postępowania restrukturyzacyjnego i dostarczanie regularnych raportów na temat jego postępów.
 • Reprezentowanie interesów klienta w Radzie Wierzycieli oraz podczas spotkań i zgromadzeń wierzycieli.
 • Kompleksową pomoc dla osób fizycznych i jednostek biznesowych.

Jeśli znalazłeś się w trudnym położeniu, już dziś skontaktuj się z nami! Mamy bogate doświadczenie z różnych gałęzi prawa, dzięki czemu na każdą sprawę możemy spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy – MS Kancelaria jest do Twojej dyspozycji.