Nasza kancelaria zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w zakresie autorskiego prawa majątkowego. Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowane bywają przepisy i założenia ustaw, dlatego też jeśli znalazłeś się w trudnym położeniu lub potrzebujesz pomocy prawnej – wiedz, że jesteśmy do Twojej dyspozycji. Niezmiennie od wielu lat aktywnie angażujemy się w kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz biznesowych, którzy tym samym nieprzerwanie przyczyniają się do powiększania grona zadowolonych z naszych usług klientów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji!


Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 502 337 932 lub 609 778 918

Co to są autorskie prawa majątkowe?

Ochrona praw autorskich obejmuje zarówno prawa majątkowe, jak i osobiste. Pierwsze z nich dotyczą bezpośrednio kwestii ekonomicznej osoby uprawnionej, a ponadto są zbywalne, co oznacza, że istnieje możliwość ich przeniesienia na inny podmiot. Najprościej mówiąc – autorskie prawa majątkowe polegają na posiadaniu przez twórcę uprawnień do wykorzystywania danego dzieła, a także zarządzania nim. Jeśli ktokolwiek inny chciałby mieć możliwość użytkowania utworu będącego własnością kogoś innego, musi mieć zgodę jego lub innego z punktu prawnego upoważnionego następcy.

Autorskie prawa majątkowe i ich zakres

Zakres owego prawa jest bardzo szeroki, ponieważ jego ochrona obejmuje każdego autora niezależnie od utworu, jaki jest jego własnością – autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego, utworu muzycznego czy jakiegokolwiek innego przejawu działalności. Oprócz tego, że mamy do czynienia z chronieniem pewnego rodzaju więzi autora z jego dziełem, to także aspekt ten obejmuje:

 • wynagrodzenie;
 • rozporządzanie utworem;
 • możliwość żądania uiszczenia opłaty;
 • możliwość domagania się odszkodowania.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Czy możliwe jest sporządzenie umowy o przekazanie autorskich praw majątkowych? Jak najbardziej, natomiast tylko wtedy gdy mają one charakter majątkowy. Kluczowy dla tego obszaru jest art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, który informuje o możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych, jeżeli ustawa nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń, a tym samym twórca ma pełne prawo do korzystania i zarządzania danym utworem, wraz z prawem do czerpania z tego tytułu wynagrodzenia.

Proces przekazania autorskich praw majątkowych wiąże się z koniecznością precyzyjnego dopracowania umowy w formie papierowej. Zawieranie umów tego typu w formie ustnej są nieważne pod kątem prawnym – zatem nie następuje w takiej sytuacji przeniesie praw.

Co zawiera umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych?

Niezależnie od tego czy podpisujemy umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych, czy jakąkolwiek inną cywilnoprawną umowę – w każdym razie musi ona zawierać kilka kluczowych elementów, bez których będzie po prostu nieważna. Ponadto konieczne jest oparcie jej na obowiązujących przepisach prawa i zasadach, które zapewniają równość dla obu stron zobowiązania. To, czego bezpośrednio będzie dotyczyła treść, zależy od twórcy utworu oraz osoby, która ma uzyskać do niego prawo – bez względu na to umowa musi zawierać:

 • określenie stron;
 • określenie rodzaju umowy (jej poprawne zatytułowanie);
 • opis utworu, którego dotyczy;
 • opis twórcy utworu;
 • zakresu, jakiego dotyczy przekazanie prawa;
 • informację o opłacie, którą należy uiścić, aby mieć prawo do danego dzieła;
 • podpisy obu stron.

Należy mieć na względzie, że nawet jeśli dany autor ma na swoim koncie także inne dzieła, to przekazanie praw majątkowych dotyczy wyłącznie tego, który opisany został w umowie. Po podpisaniu takiego dokumentu twórca jest zobowiązany dostarczyć dzieło w wyznaczonym terminie.

Autorskie prawa majątkowe – dziedziczenie i czas trwania

Czy autorskie prawa majątkowe są dziedziczne? Tak – podobnie jak w przypadku wszelkich składników majątku osoby zmarłej, czyli np. mieszkania, pieniędzy czy auta. Aspekt ten regulowany jest Kodeksem cywilnym.

Kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe? Ich czas trwania przypada nie tylko na okres życia twórcy danego dzieła lub osoby, która dane prawa nabyła, ale także do 70 lat po śmierci. W sytuacji gdzie nad dziełem pracowała więcej niż jedna osoba – prawo to wygasa w momencie upływu 70 lat od śmierci ostatniego z jego współtwórców.

Naruszenie autorskich praw majątkowych, czyli co grozi za złamanie przepisów?

Do naruszenia autorskich praw majątkowych dochodzi wtedy, gdy utwór został wykorzystany wbrew woli jego twórcy, czyli bez pozwolenia. Warto wiedzieć, że w tym przypadku nie ma znaczenia fakt, czy dana osoba otrzymała wskutek naruszenia prawa korzyść materialną – każdemu twórcy przysługuje ochrona praw autorskich majątkowych niezależnie od sytuacji.
Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tego tytułu, a osoba, która tego czynu dokonała, może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Radca prawny Wrocław z MS Kancelarii jest tutaj, aby pomóc Ci i chronić Twoje interesy – zadzwoń lub napisz do nas już dziś!

Skontaktuj się z nami


Marta Syguła

Radca prawny

tel. 502 337 932

Michał Syguła

Radca prawny

tel. 609 778 918

Adres

ul. Jedności Narodowej 206 lok. 3

50-302 Wrocław

NAPISZ DO NAS

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

Celem umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 609778918 lub wysłanie maila na adres: m.sygula@mskancelaria.com
Możliwe jest również skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie kancelarii.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z radcą prawnym?

Najlepiej zabrać ze sobą  wszystkie dokumenty związane ze sprawą, której dotyczy porada, w zależności od rodzaju sprawy, np. umowy, korespondencja pomiędzy stronami, akty notarialne, decyzje administracyjne.

Czy możliwe jest umówienie się na spotkanie z radcą prawnym poza godzinami pracy kancelarii?

Mając na względzie, że czasami życie zawodowe czy rodzinne Klientów uniemożliwia im przybycie na spotkanie w stałych godzinach pracy kancelarii, możliwe jest umówienie spotkania poza zwyczajowymi godzinami pracy.

Czy jako przedsiębiorca, mogę zlecić kancelarii prowadzenie stałej obsługi prawnej mojej firmy?

Kancelaria prowadzi stałą obsługę podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, spożywczej oraz innych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji oraz opiniowaniu umów, reprezentujemy również Klientów w  sporach sądowych, a także doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie radcy prawnego?

Wynagrodzenie zależne jest od rodzaju zleconej sprawy, może mieć charakter:

 • godzinowy (liczony na podstawie nakładu pracy radcy prawnego czy prawników kancelarii);
 • ryczałtowy (stanowi stałą, umówioną stawkę wynagrodzenia);
 • premiowy (premia od sukcesu).

Czy kancelaria prowadzi sprawy w miastach innych niż Wrocław?

Mimo faktu, że kancelaria ma swoją siedzibę we Wrocławiu, prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Korzystając z możliwości aktualnych technologii, często łączymy się za pomocą Microsoft Teams lub Zoom.

Czy kancelaria prowadzi sprawy zagranicznych klientów w języku obcym?

W naszej kancelarii każdy może liczyć na pomoc prawną, o ile sprawy dotyczą jurysdykcji sądu polskiego, czy też obcokrajowcy lub firmy z zagranicznym kapitałem potrzebują wsparcia prawników w Polsce. Dzięki naszej znajomości języków obcych mamy możliwość nawiązywać długotrwałe relacje z klientami, dla których prowadzimy obsługę prawną w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Czy kancelaria prowadzi obsługę prawną w formie online?

W zależności od charakteru sprawy sposób kontaktu z klientem dobierany jest indywidualnie, tak aby umożliwiał on sprawne prowadzenie spraw oraz pozyskanie niezbędnych do ich ukończenia materiałów. W trybie zdalnym najczęściej zajmujemy się opiniowaniem umów i bieżącą obsługą prawną firm. W przypadku osób fizycznych i spraw dotyczących aspektów: rodzinnych, spadkowych i cywilnych – często konieczne jest odbycie spotkania.

Gdzie odbywają się spotkania z radcami prawnymi?

Spotkania najczęściej odbywają się w naszej kancelarii lub w siedzibie firmy klienta. Natomiast w razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy także w innym dogodnym dla klienta miejscu. Zajmujemy się pomocą prawną nie tylko we Wrocławiu i jego okolicach, ale także na terenie całego kraju. Dodatkowo w przypadku długotrwałej obsługi jesteśmy z naszymi klientami w stałym kontakcie, uwzględniając przy tym cykliczne spotkania.

Czy kancelaria podejmuje się spraw pro bono?

MS Kancelaria podejmuje się także działań pro bono, które polegają na świadczeniu prawnej pomocy, nie otrzymując za nią żadnego wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, w których poszkodowanych nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, natomiast jej potrzebują.