MS Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie zarządzania i ochrony autorskich praw osobistych. Ponadto, dzięki obszernej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i znajomości także innych gałęzi prawa, jesteśmy w stanie doradzać naszym klientom, najkorzystniejsze w ich sytuacji rozwiązania. Jeśli ktoś naruszył Twoje prawa lub to właśnie Ty jesteś osobą oskarżoną o takie działania – skontaktuj się z nami w celu omówienia Twojej sytuacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze wyjście.


Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 502 337 932 lub 609 778 918

Autorskie prawa osobiste i ich zakres – dowiedz się kiedy możesz domagać się zadośćuczynienia

Prawo autorskie osobiste obejmuje w pewnym sensie więź danego twórcy z wytworzonym przez niego utworem – tym samym przysługuje mu prawo do m.in.:

 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem – informacja o twórcy powinna się znaleźć na wszystkich egzemplarzach, wyjątkiem jest sytuacja, w której strony postanowią inaczej;
 • anonimowego udostępniania utworu;
 • autorstwa utworu – co oznacza, że dana osoba jest odpowiedzialna za jego wytworzenie;
 • nienaruszalności formy, treści i sposobu wykorzystania utworu – to właśnie twórca decyduje o wspomnianych kwestiach, w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się inaczej;
 • nadzorowania sposobu wykorzystywania utworu – czy jest on zgodny z jego przeznaczeniem oraz przyjętymi założeniami.

Czy autorskie prawa osobiste są zbywalne?

Można natrafić na informację, że autorskie prawa osobiste są zbywalne, co wynika z faktu, że autorskie prawa majątkowe rzeczywiście można przekazać komuś innemu – natomiast tym razem sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Do najważniejszych cech autorskich praw osobistych należy ich niezbywalność, oznacza to, że nie ma możliwości ich przeniesienia, a tym samym nadania innej osobie. Na tym etapie warto również podkreślić różnice między zrzeczeniem się danego prawa a zobowiązanie się do niekorzystania z niego – to zupełnie dwie inne sytuacje. Najlepszym przykładem będzie działalność tzw. ghost writerów, którzy odpowiadają za stworzenie danego utworu i niezależnie od ich nakładu pracy i efektów są oni przez cały czas anonimowi, a pod dziełem podpisuje się inna osoba. I choć następuje zobowiązanie do niekorzystania z własnego utworu, to mimo wszystko w świetle prawa to właśnie ghost writer jest jego twórcą. Cały proces przekazania prawa wymaga umowy w formie pisemnej, która zazwyczaj reguluje także ewentualne kary jeśli jedna ze stron naruszy jej założenia oraz klauzulę poufności, chroniącą przed ujawnieniem warunków umowy osobom trzecim.

Kiedy wygasają autorskie prawa osobiste?

Jak wygląda ochrona praw autorskich z perspektywy czasu? Warto mieć świadomość, że autorskie prawo osobiste jest „wiecznie żywe” – nigdy nie następuje jego wygaśnięcie. Jest to kolejny aspekt, którym różnią się prawa osobiste od majątkowych. Dzięki temu niezależnie od wieku twórcy, czy daty jego śmierci – niezmiennie to właśnie on w świetle prawa jest osobą odpowiedzialną za stworzenie konkretnego utworu.

Autorskie prawa osobiste – ustawa zapewniająca ochronę twórcom

Ochrona autorskich praw osobistych wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuł 16. dostarcza informacji na temat nieograniczonej w czasie ochrony oraz jej zakresu – mowa o aspektach wynikających z autorstwa utworu, oznaczania go, zachowaniu niezmiennej formy i treści, pierwszej publikacji i weryfikacji sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem autorskich praw osobistych? Najczęściej są to sytuacje, w których osoby trzecie wchodząc w relację twórcy z utworem np. poprzez ingerencję w formę lub treść utworu, jego nieprawidłowe wykorzystanie, nadużycie, a także dążenie do przypisania sobie jego autorstwa.

Czego można domagać się w ramach ochrony autorskich prawa osobistych? Pomoc MS Kancelarii

Twórca, który został pokrzywdzony przez osobę trzecią w wyniku naruszenia autorskich praw osobistych, ma możliwość domagania się pewnych roszczeń – m.in.:

 • zaprzestania działań naruszających dobro twórcy lub jego utworu;
 • usunięcia/naprawienia skutków powstałych w wyniku naruszenia prawa (może to być oświadczenie i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji);
 • uiszczenie zapłaty w wysokości wynoszącej dwukrotność lub trzykrotność wynagrodzenia, które nabyła w wyniku wykorzystania danego utworu;
 • zadośćuczynienia w formie pieniężnej za dokonaną krzywdę.

Jeśli wciąż nie do końca wiesz, jakie masz możliwości prawne w ramach autorskich praw osobistych – zadzwoń lub napisz do nas! Jesteśmy wrocławską kancelarią prawną, która pomoże Ci zadbać o Twoje interesy.

Skontaktuj się z nami


Marta Syguła

Radca prawny

tel. 502 337 932

Michał Syguła

Radca prawny

tel. 609 778 918

Adres

ul. Jedności Narodowej 206 lok. 3

50-302 Wrocław

NAPISZ DO NAS

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

Celem umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 609778918 lub wysłanie maila na adres: m.sygula@mskancelaria.com
Możliwe jest również skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie kancelarii.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z radcą prawnym?

Najlepiej zabrać ze sobą  wszystkie dokumenty związane ze sprawą, której dotyczy porada, w zależności od rodzaju sprawy, np. umowy, korespondencja pomiędzy stronami, akty notarialne, decyzje administracyjne.

Czy możliwe jest umówienie się na spotkanie z radcą prawnym poza godzinami pracy kancelarii?

Mając na względzie, że czasami życie zawodowe czy rodzinne Klientów uniemożliwia im przybycie na spotkanie w stałych godzinach pracy kancelarii, możliwe jest umówienie spotkania poza zwyczajowymi godzinami pracy.

Czy jako przedsiębiorca, mogę zlecić kancelarii prowadzenie stałej obsługi prawnej mojej firmy?

Kancelaria prowadzi stałą obsługę podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, spożywczej oraz innych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji oraz opiniowaniu umów, reprezentujemy również Klientów w  sporach sądowych, a także doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie radcy prawnego?

Wynagrodzenie zależne jest od rodzaju zleconej sprawy, może mieć charakter:

 • godzinowy (liczony na podstawie nakładu pracy radcy prawnego czy prawników kancelarii);
 • ryczałtowy (stanowi stałą, umówioną stawkę wynagrodzenia);
 • premiowy (premia od sukcesu).

Czy kancelaria prowadzi sprawy w miastach innych niż Wrocław?

Mimo faktu, że kancelaria ma swoją siedzibę we Wrocławiu, prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Korzystając z możliwości aktualnych technologii, często łączymy się za pomocą Microsoft Teams lub Zoom.

Czy kancelaria prowadzi sprawy zagranicznych klientów w języku obcym?

W naszej kancelarii każdy może liczyć na pomoc prawną, o ile sprawy dotyczą jurysdykcji sądu polskiego, czy też obcokrajowcy lub firmy z zagranicznym kapitałem potrzebują wsparcia prawników w Polsce. Dzięki naszej znajomości języków obcych mamy możliwość nawiązywać długotrwałe relacje z klientami, dla których prowadzimy obsługę prawną w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Czy kancelaria prowadzi obsługę prawną w formie online?

W zależności od charakteru sprawy sposób kontaktu z klientem dobierany jest indywidualnie, tak aby umożliwiał on sprawne prowadzenie spraw oraz pozyskanie niezbędnych do ich ukończenia materiałów. W trybie zdalnym najczęściej zajmujemy się opiniowaniem umów i bieżącą obsługą prawną firm. W przypadku osób fizycznych i spraw dotyczących aspektów: rodzinnych, spadkowych i cywilnych – często konieczne jest odbycie spotkania.

Gdzie odbywają się spotkania z radcami prawnymi?

Spotkania najczęściej odbywają się w naszej kancelarii lub w siedzibie firmy klienta. Natomiast w razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy także w innym dogodnym dla klienta miejscu. Zajmujemy się pomocą prawną nie tylko we Wrocławiu i jego okolicach, ale także na terenie całego kraju. Dodatkowo w przypadku długotrwałej obsługi jesteśmy z naszymi klientami w stałym kontakcie, uwzględniając przy tym cykliczne spotkania.

Czy kancelaria podejmuje się spraw pro bono?

MS Kancelaria podejmuje się także działań pro bono, które polegają na świadczeniu prawnej pomocy, nie otrzymując za nią żadnego wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, w których poszkodowanych nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, natomiast jej potrzebują.