MS Kancelaria dzięki swojej wszechstronności, bogatej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu specjalizuje się w różnorodnych gałęziach prawa, tym samym oferując klientom profesjonalne usługi z uwzględnieniem wielu często dalekich od siebie, a zarazem łączących się aspektów. Jako specjaliści od prawa własności przemysłowej jesteśmy w stanie pomóc Ci w jego zakresie – dla nas priorytetem jest ochrona wszelkich poufnych informacji. Od początku naszej działalności udowadniamy, że klient i jego dobro jest dla nas najważniejsze, dzięki czemu liczba osób, które nam zaufały z każdą kolejną rozwiązaną sprawą rośnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa własności przemysłowej i jej ochrony skontaktuj się z nami.


Jesteś zainteresowany/a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 502 337 932 lub 609 778 918

Przedmioty prawa własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej dotyczy czterech grup sklasyfikowanych przedmiotów.

  • Projekty wynalazcze – wzory przemysłowe, topografie, projekty racjonalizatorskie, wynalazki i wzory użytkowe.
  • Wynalazki – patenty na wynalazki, które stają się nowością rynkową i mogą być wykorzystywane w przemyśle. Od momentu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym ochrona patentu wynosi 20 lat.
  • Wzory przemysłowe i użytkowe – wytwory nowe i posiadające indywidualne cechy, ale także wszelkie rozwiązania techniczne.
  • Znaki towarowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne – pierwszy z nich dotyczy niemal każdego oznaczenia w postaci graficznej, który służy odróżnieniu produktów pochodzących od różnych producentów. Topografie obejmują przestrzenne rozplanowanie poszczególnych elementów, natomiast oznaczenia geograficzne dotyczą konkretnych miejscowości i ich nazw, regionów, państw, czyli tego co sprawia, że dany produkt kojarzony jest z konkretnym terenem.

Ochrona praw własności przemysłowej z MS Kancelarią

Dlaczego warto skorzystać z kompleksowej obsługi naszej kancelarii prawnej? W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się m.in.:

  • ochroną poufnych informacji, danych o know-how;
  • tworzeniem i analizowaniem dokumentów związanych z ochroną praw przemysłowych i znakami towarowymi, oznaczeniami, etc.;
  • reprezentowaniem klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

Nasi radcy prawni Wrocław to specjaliści, dzięki którym każdy może otrzymać wsparcie niezależnie od specyfiki problemu – działamy w szerokim zakresie od prawa własności przemysłowej, przez prawo bankowe aż po opiniowanie umów. Jesteśmy w stanie zająć się obsługą prawną zarówno dopiero rozwijających swoją działalność start-upów, jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Ponadto nasi klienci zyskują więcej czasu dla siebie, dzięki czemu mogą skupić się na innych ważnych dla prowadzenia firmy aspektach, ale także lojalnego partnera, który do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Czego dotyczy ustawa? Prawo własności przemysłowej i jego kluczowe źródła

Przedmioty prawa własności przemysłowej regulowane są przez kilka istotnych źródeł, natomiast zdecydowanie najważniejszym z nich jest – ustawa prawo własności przemysłowej, która jest aktem normatywnym bezpośrednio precyzującym aspekty związane z uzyskiwaniem oraz ochroną praw do m.in.: wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, etc. Swoja szczególną uwagę warto skupić na art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, który dotyczy wprowadzania na rynek towarów z podrobionym znakiem towarowym. Zapis ten nie tylko chroni biznesowe przedmioty prawa własności przemysłowej, ale także klientów, będących grupą docelową narażoną na nabycie nieoryginalnego produktu wbrew swojej wiedzy.

Kara za nieprzestrzeganie prawa własności przemysłowej

Każde wykroczenie związane z prawem własności przemysłowej może skutkować nałożeniem na osobę popełniającą przestępstwo grzywny finansowej, kary ograniczenia wolności lub nawet kary pozbawienia wolności. Przykładem może być zlekceważenie założeń ustawy art. 305 prawa własności przemysłowej, co w najsurowszym przypadku wiąże się z pozbawieniem wolności do lat 2. Jeśli ktoś wykorzystał Twoje identyfikujące oznaczenia lub to właśnie Ty zostałeś niesłusznie oskarżony – napisz lub zadzwoń do nas i opowiedz o swoim problemie, a wspólnie omówimy możliwe opcje jego rozwiązania.

Skontaktuj się z nami


Marta Syguła

Radca prawny

tel. 502 337 932

Michał Syguła

Radca prawny

tel. 609 778 918

Adres

ul. Jedności Narodowej 206 lok. 3

50-302 Wrocław

NAPISZ DO NAS

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

Celem umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 609778918 lub wysłanie maila na adres: m.sygula@mskancelaria.com
Możliwe jest również skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie kancelarii.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z radcą prawnym?

Najlepiej zabrać ze sobą  wszystkie dokumenty związane ze sprawą, której dotyczy porada, w zależności od rodzaju sprawy, np. umowy, korespondencja pomiędzy stronami, akty notarialne, decyzje administracyjne.

Czy możliwe jest umówienie się na spotkanie z radcą prawnym poza godzinami pracy kancelarii?

Mając na względzie, że czasami życie zawodowe czy rodzinne Klientów uniemożliwia im przybycie na spotkanie w stałych godzinach pracy kancelarii, możliwe jest umówienie spotkania poza zwyczajowymi godzinami pracy.

Czy jako przedsiębiorca, mogę zlecić kancelarii prowadzenie stałej obsługi prawnej mojej firmy?

Kancelaria prowadzi stałą obsługę podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, spożywczej oraz innych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji oraz opiniowaniu umów, reprezentujemy również Klientów w  sporach sądowych, a także doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie radcy prawnego?

Wynagrodzenie zależne jest od rodzaju zleconej sprawy, może mieć charakter:

  • godzinowy (liczony na podstawie nakładu pracy radcy prawnego czy prawników kancelarii);
  • ryczałtowy (stanowi stałą, umówioną stawkę wynagrodzenia);
  • premiowy (premia od sukcesu).

Czy kancelaria prowadzi sprawy w miastach innych niż Wrocław?

Mimo faktu, że kancelaria ma swoją siedzibę we Wrocławiu, prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Korzystając z możliwości aktualnych technologii, często łączymy się za pomocą Microsoft Teams lub Zoom.

Czy kancelaria prowadzi sprawy zagranicznych klientów w języku obcym?

W naszej kancelarii każdy może liczyć na pomoc prawną, o ile sprawy dotyczą jurysdykcji sądu polskiego, czy też obcokrajowcy lub firmy z zagranicznym kapitałem potrzebują wsparcia prawników w Polsce. Dzięki naszej znajomości języków obcych mamy możliwość nawiązywać długotrwałe relacje z klientami, dla których prowadzimy obsługę prawną w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Czy kancelaria prowadzi obsługę prawną w formie online?

W zależności od charakteru sprawy sposób kontaktu z klientem dobierany jest indywidualnie, tak aby umożliwiał on sprawne prowadzenie spraw oraz pozyskanie niezbędnych do ich ukończenia materiałów. W trybie zdalnym najczęściej zajmujemy się opiniowaniem umów i bieżącą obsługą prawną firm. W przypadku osób fizycznych i spraw dotyczących aspektów: rodzinnych, spadkowych i cywilnych – często konieczne jest odbycie spotkania.

Gdzie odbywają się spotkania z radcami prawnymi?

Spotkania najczęściej odbywają się w naszej kancelarii lub w siedzibie firmy klienta. Natomiast w razie potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy także w innym dogodnym dla klienta miejscu. Zajmujemy się pomocą prawną nie tylko we Wrocławiu i jego okolicach, ale także na terenie całego kraju. Dodatkowo w przypadku długotrwałej obsługi jesteśmy z naszymi klientami w stałym kontakcie, uwzględniając przy tym cykliczne spotkania.

Czy kancelaria podejmuje się spraw pro bono?

MS Kancelaria podejmuje się także działań pro bono, które polegają na świadczeniu prawnej pomocy, nie otrzymując za nią żadnego wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, w których poszkodowanych nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, natomiast jej potrzebują.