Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna  być zawarta w formie aktu notarialnego. Co istotne, umowa ta może być zawarta jedynie za życia przyszłego spadkodawcy i wywołuje skutek dopiero z chwilą otwarcia spadku po spadkodawcy.

Kodeks cywilny ogranicza krąg osób mogących zawrzeć taką umowę zrzeczenia się dziedziczenia. Z jednej strony umowę zawiera przyszły spadkodawca, a z drugiej jego potencjalni spadkobiercy ustawowi, co należy rozumieć w ten sposób, że również mogą to być spadkobiercy ustawowi dalsi, nawet jeśli w chwili zawarcia umowy zrzeczenia się dziedziczenia do dziedziczenia doszliby spadkobiercy bliżsi. (przykładowo umowę o zrzeczenie się dziedziczenia może zawrzeć babcia ze swoją wnuczką)

Co istotne, takie zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje nie tylko samego zrzekającego się, ale również jego zstępnych, czyli dzieci, wnuki itd., chyba że strony w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia postanowiły inaczej.

Zrzeczenie się dziedziczenia może być w każdej chwili uchylone przez umowę pomiędzy tym, kto zrzekł się dziedziczenia a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa taka również wymaga formy aktu notarialnego.

Przedmiotem dyskusji było czy możliwe jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Za dopuszczalnością zawarcia umowy zrzeczenia się prawa do zachowku opowiedział się SN w uchw. z 17.3.2017 r. (III CZP 110/16, OSNC 2017, Nr 12, poz. 134).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu mailowego  na adres: m.sygula@mskancelaria.com, telefonicznego pod numerem +48 609778918 lub skorzystania z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty. Potrzebujesz wsparcia lub masz jakieś pytania co do umowy o zrzeczenie się dziedziczenia? Służymy pomocą – radcy prawni Wrocław.

5/5 - (2)