Prawo pracy

7 lipca 2023

Praca w upale bez klimatyzacji a obowiązki pracodawcy – czy prawo działa na korzyść pracownika?

Rozważając pracę w upale, każdy pracownik pragnie znaleźć ulgę w chłodzie klimatyzacji lub chociażby móc udać się na nieco dłuższą przerwę. Lecz co jeśli […]
27 marca 2023

Praca zdalna – nadchodzące zmiany w prawie pracy

Zgodnie z nowym art. 6718 kodeksu pracy praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w […]
10 października 2022

Mobbing w pracy

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i […]
13 czerwca 2022

Czy na zwolnieniu lekarskim można zwolnić pracownika?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku ciężkiego […]
13 czerwca 2022

Czy nadużycie zwolnienia lekarskiego jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych?

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jest wyjątkowym sposobem zakończenia stosunku pracy, możliwym jedynie w przypadku  ciężkiego […]
5 czerwca 2020

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę Jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas ostatnio z pytaniem o to, na jakich zasadach może wykorzystywać wizerunek […]
22 maja 2020

Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu

Godziny nadliczbowe a praca w niepełnym wymiarze etatu Nierzadko zdarza się, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na ½ czy ¾ […]
15 maja 2020

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez e-mail lub ustnie W związku ze szczególną sytuacją związaną z COVID-19, a co za tym idzie, często utrudnionym kontaktem […]
19 stycznia 2019

Kodeks pracy – noworoczne zmiany dla pracodawców i pracowników

Pracodawco, Pracowniku! Kodeks pracy – noworoczne zmiany Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy Kodeksu pracy, to jest art. 221 § 2, art. […]
21 lutego 2018

Zakaz konkurencji – co to jest?

Zakaz konkurencji – co to jest? Często pracodawcy, chcąc zabezpieczyć swoje interesy, podpisują ze swoimi pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Istotą takiego zakazu jest […]
17 listopada 2017

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy W jakim przypadku pracodawca zmieniając warunki pracy ma obowiązek dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy? Wypowiedzenie warunków pracy i […]
19 października 2017

Obsługa prawna – kary porządkowe

Obsługa prawna w prawie pracy – nakładanie kar porządkowych i tryb odwoławczy Obsługa prawna przedsiębiorstw to przede wszystkim udzielanie pomocy. Nasi partnerzy biznesowi mogą […]