Prawo cywilne

22 maja 2024

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kiedy można złożyć wniosek i jak to w rzeczywistości wygląda?

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego to ważny element procesu sądowego, który może znacząco wpłynąć na decyzję o jego rozpoczęciu. W świetle polskiego prawa, strona, która […]
17 kwietnia 2024

Jak rozliczyć koszty zastępstwa procesowego? Wyjaśniamy, czym są i kto je płaci

Zarówno osoby wygrywające, jak i przegrywające proces sądowy, mogą zastanawiać się nad tym, do kogo należą koszty zastępstwa procesowego i jak je poprawnie rozliczyć. […]
26 września 2023

Jak odwołać darowiznę?

W kodeksie cywilnym umowa darowizny unormowana została jako zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (Art.  888 §1 KC). […]
21 sierpnia 2023

Ubezwłasnowolnienie – przesłanki

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do swobodnego decydowania o swoim życiu. Tak jak zostało to ujęte w kodeksie cywilnym – Pełną zdolność […]
6 stycznia 2023

Odwołanie darowizny – kiedy może nastąpić i jakie muszą zostać spełnione warunki

Umowa  darowizny Zgodnie z art.  888  Kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” Kiedy […]
30 listopada 2022

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna  być zawarta w formie aktu notarialnego. Co istotne, umowa […]
19 marca 2021

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych?

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych? W ostatnim czasie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z sytuacją, w której kontrahenci próbują […]
9 maja 2020

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? Tym razem postanowiliśmy pochylić się nad tematyką umów deweloperskich, które są uregulowane w ustawie z dnia 16 […]
18 października 2019

Dobra osobiste osoby prawnej

Czy osoby prawne mają uczucia? Choć pytanie może brzmieć nieco abstrakcyjnie, prawo jasno wskazuje, że posiadają one dobra osobiste, takie jak reputacja czy nazwa, […]
24 stycznia 2019

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może […]
17 grudnia 2018

Kara umowna i jej miarkowanie – przesłanki

Miarkowanie kary umownej – przesłanki Czym jest kara umowna? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, na mocy którego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, […]
14 września 2018

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot Opóźniony, bądź odwołany lot? Ustawodawca daje narzędzie do otarcia łez w postaci roszczenia o wypłatę Kluczowe regulacje w tym zakresie […]
2 lipca 2018

Nowelizacja instytucji przedawnienia

Nowelizacja instytucji przedawnienia Skrócenie ogólnego okresu przedawnienia z 10 na 6 lat, a także brak możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń po upływie powyższego terminu, […]
23 maja 2018

Najem okazjonalny – skuteczna ochrona własności

Najem okazjonalny stanowi alternatywę dla tradycyjnych form wynajmu, oferując właścicielom nieruchomości dodatkową warstwę ochrony. W naszym wpisie przybliżamy tę specyficzną formę najmu, wyjaśniając, jakie […]
30 sierpnia 2017

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela – szkoda komunikacyjna Bardzo często zgłaszają się do nas klienci poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych. Oburzeni, ponieważ […]