Prawo rodzinne

17 kwietnia 2024

Rozwód a dzieci – kto i w jakich sytuacjach przejmuje opiekę?

Rozstanie rodziców to zawsze trudny okres dla całej rodziny. Kwestia opieki nad dziećmi jest  z najbardziej emocjonalnych i skomplikowanych aspektów całego procesu. Kto przejmuje […]
17 kwietnia 2024

Podział majątku po rozwodzie czy przed nim?

Rozwód to zawsze trudny czas pełen emocji i ważnych decyzji, które mają długofalowe konsekwencje dla obu stron. Jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii, przed jakimi […]
8 maja 2023

Alimenty dla rodziców od dziecka

Obowiązek alimentacyjny w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opisany został w art. 128 ustawy. Zgodnie z jego treścią: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę […]
2 lutego 2023

Czym jest separacja małżeńska i kiedy warto się na nią zdecydować?

Wprowadzenie separacji do prawa polskiego miało na celu stworzenie alternatywy dla rozwodu, Instytucja separacji co do zasady pozwala małżonkom na uporządkowanie swojej sytuacji, tj. […]
1 grudnia 2022

Co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, chyba że małżonkowie zawarli majątkową umowę małżeńską, tzw. intercyzę. Od tego momentu […]
10 października 2022

Czy rodzice mogą dysponować majątkiem swojego dziecka?

Zgodnie z unormowaniami kodeksu rodzinnego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Źródłem majątku dziecka jest […]
24 sierpnia 2022

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec pełnoletnich dzieci

Jak stanowi art.  133 § 1 KRO: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, […]
11 lipca 2022

Piecza naprzemienna – na czym polega ten rodzaj opieki nad dzieckiem?

Piecza (opieka) naprzemienna to jeden ze stosowanych modeli sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Model ten zakłada, że obydwoje rodzice zajmują […]
12 marca 2021

Zmiana wysokości alimentów

Zmiana wysokości alimentów Wyobraźmy sobie hipotetyczny stan faktyczny: Sąd zasądził na rzecz małoletniego sześcioletniego Jasia alimenty w wysokości 500 zł. Mijają kolejne lata, mały […]
29 maja 2020

Przesłanki rozwodu

Przesłanki rozwodu Po raz kolejny pochylamy się nad tematyką dotycząca rozwodów. Tym razem skupimy się na analizie dwóch pozytywnych przesłanek rozwodu tj. okoliczności, które […]
30 września 2019

Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej

Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej przez osobę wskazaną przez jednego z rodziców – możliwe? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż powyższa kwestia […]
10 września 2018

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z […]
5 grudnia 2017

Rozwód i alimenty – przesłanki winy

Rozwód i alimenty – przesłanki winy – orzecznictwo oraz przydatne informacje Dziś parę przydatnych informacji o postępowaniu w sprawie o rozwód i alimenty. Do […]