Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej

Ustalenie zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej przez osobę wskazaną przez jednego z rodziców – możliwe?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż powyższa kwestia uzależniona jest od posiadanej przez rodziców władzy rodzicielskiej. Jeżeli oboje rodziców posiadają pełną władzę rodzicielską, wówczas żaden z nich nie może zakazać drugiemu upoważnić osobę trzecią do odbioru dziecka z placówki edukacyjnej.

Wydanie takowego zakazu nie wywołuje żadnych skutków prawnych – każdy rodzic ma bowiem prawo i obowiązek samodzielnie decydować w sprawach dotyczących małoletniego, z zastrzeżeniem, iż nie są to sprawy z zakresu „istotnych spraw dziecka”. Do tej kategorii spraw wymagana jest zgoda obojga rodziców. Zgodnie jednak z doktryną, odbiór dziecka z placówki oświatowej nie jest istotną sprawą dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor szkoły/przedszkola, ma obowiązek respektowania woli rodzica w zakresie odbioru dziecka przez pisemnie wskazaną osobę, nawet w przypadku, gdy drugi z rodziców nie wyraża na to zgody. Odmienna decyzja Dyrektora w tym zakresie stanowi przejaw przekroczenia przez niego uprawnień służbowych.

Odmiennie należy jednak rozstrzygać powyższą sytuację w przypadku, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony. W przypadku pozbawienia władzy – drugi rodzic nie ma prawa decydować nawet w kwestii odbioru małoletniego z placówki edukacyjnej. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej należy zweryfikować, co do jakich kwestii Sąd pozostawił rodzicowi możliwość współdecydowania. W większości jednak przypadków – ograniczenie władzy rodzicielskiej uniemożliwia danemu rodzicowi decydowanie w kwestiach odbioru małoletniego ze szkoły czy przedszkola.

Finalną kwestią jest forma upoważnienia do odbioru małoletniego przez osobę trzecią. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sprawdzić wewnętrzy regulamin szkoły lub przedszkola, aby w sposób prawidłowy pod względem formalnym przekazać placówce stosowne dyspozycje.

Autor: Angelika Czubińskaaplikant radcowski

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie ustalenia zakazu odbioru dziecka z placówki edukacyjnej, umów się z radcą prawnym we Wrocławiu lub poproś o konsultację online.

Oceń wpis