Opłaty sądowe po nowelizacji przepisów

Opłaty sądowe po nowelizacji przepisów – najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadziła znaczące zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia nowelizacji tj. z dniem 21 sierpnia 2019 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

I. Opłaty sądowe

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe – Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.

Opłata w sprawach o prawa majątkowe w zależności od wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

 • Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – 1/5 opłaty od pozwu,
 • Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 100 złotych,
 • Opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia – 100 zł
 • Opłatę od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy – 5000 zł
II. Opłaty kancelaryjne
Opłata Po nowelizacji
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych
Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii
III. Opłaty sądowe w EPU
 1. do 1 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 50 złotych;
 3. ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 4. ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 125 złotych;
 5. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 187,50 złotych;
 6. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 250 złotych;
 7. ponad 20 000 złotych – opłata stosunkowa wynosząca 1,25 % tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Jeśli wciąż nie uzyskałeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, wiedz, że zawsze możesz skonsultować swój problem z radcami prawnymi Wrocław lub online, czyli podczas tradycyjnego spotkania lub w formie zdalnej. Właśnie takie możliwości daje MS Kancelaria.

Oceń wpis