Prawo cywilne

19 marca 2021
Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych?

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych?

Czy COVID-19 zwalnia od obowiązków wynikających z zawartych umów gospodarczych? W ostatnim czasie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z sytuacją, w której kontrahenci próbują […]
5 marca 2021
Fankowicze – kluczowy początek roku 2021

Frankowicze – kluczowy początek roku 2021

Frankowicze – kluczowy początek roku 2021 Wokanda Sądu Najwyższego przewidziana na początek 2021 roku nie pozostawia wątpliwości, iż będzie to kluczowy okres dla przyszłości […]
9 maja 2020

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? Tym razem postanowiliśmy pochylić się nad tematyką umów deweloperskich, które są uregulowane w ustawie z dnia 16 […]
18 października 2019

Dobra osobiste osoby prawnej

Dobra osobiste osoby prawnej Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają katalogu dóbr osobistych osoby prawnej. Definicję tę można jednak wywieść z orzecznictwa oraz doktryny, gdzie […]
24 stycznia 2019
Odszkodowanie - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego

Odszkodowanie dla osoby najbliższej wskutek rozstroju zdrowia lub uszczerbku ciała poszkodowanego Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może […]
17 grudnia 2018
Miarkowanie kary umownej - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Kara umowna i jej miarkowanie – przesłanki

Miarkowanie kary umownej – przesłanki Czym jest kara umowna? Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, na mocy którego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, […]
14 września 2018
Odszkodowanie za opóźniony lot - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot Kończy się okres wakacyjny. Czas urlopów, odpoczynku i przede wszystkim podróży. Warto zatem wspomnieć o prawach pasażerów, podróżujących najpopularniejszym ze […]
2 lipca 2018
Nowelizacja instytucji przedawnienia - MS Kancelaria radców prawnych - Michał & Marta Syguła

Nowelizacja instytucji przedawnienia

Nowelizacja instytucji przedawnienia Skrócenie ogólnego okresu przedawnienia z 10 na 6 lat, a także brak możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń po upływie powyższego terminu, […]
23 maja 2018
najem lokalny

Najem okazjonalny – skuteczna ochrona własności

Najem okazjonalny Najem okazjonalny jest to szczególny rodzaj najmu wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zapewnia on […]