Kancelaria prawa gospodarczego

W naszej kancelarii świadczymy usługi z zakresu prawa gospodarczego dla przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w tym zakresie. W ramach współpracy możesz liczyć na:

  • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi;
  • Prowadzenie sądowych spraw procesowych i nieprocesowych z zakresu działalności podmiotów gospodarczych;
  • Sporządzanie oraz opiniowanie umów;
  • Dochodzenie odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC i AC;
  • Powództwa o zapłatę;
  • Przeprowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
  • Pomoc w prawie upadłościowym, naprawczym i restrukturyzacyjnym.

Oczywiście nie jest to zamknięta lista spraw, jakimi możemy się dla Ciebie zająć. Skontaktuj się z nami i przedstaw swój problem. Dobierzemy metody działania do charakterystyki sprawy i rozwiążemy ją dla Ciebie tak, by rezultat był zadowalający.

Co obejmuje prawo gospodarcze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo gospodarcze reguluje status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne, które wiążą się z prowadzoną przez nich działalnością. Prawo gospodarcze obejmuje niezwykle szeroki zakres ustaw oraz aktów normatywnych dotyczących prowadzenia działalności. To z kolei jest dla wielu przedsiębiorców kwestia problematyczna, ponieważ uniemożliwia samodzielne zrozumienie przepisów oraz zależności, jakie je łączą. W sprawach z zakresu prawa gospodarczego w większości przypadków niezbędna okazuje się więc pomoc kancelarii prawnej.

Kim według prawa gospodarczego jest przedsiębiorca?

Aby prawnik od prawa gospodarczego mógł Ci pomóc, niezbędne jest, byś miał status przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jest to podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna posiadająca jedynie zdolność prawną), który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Musi ona być ciągła i nastawiona na osiąganie zysku.
Jeśli to, co robisz, mieści się w wyżej wspomnianej definicji, to znaczy, że możemy Ci pomóc.

No votes yet.
Please wait...