Kancelaria – zamówienia publiczne

Oferujemy profesjonalna pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania oferty po rozstrzygnięcie i podpisanie umowy. Specjalista ds. zamówień publicznych, z którym będziesz współpracować, zapewni Ci pomoc prawną oraz praktyczne rozwiązania prowadzące do szczęśliwego finału. W razie potrzeby zajmiemy się również procedurą odwoławczą przed Krajową Izbą Odwoławczą. Możesz liczyć na opinie prawne, audyty oraz analizy niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne to bardzo ważny element finansów publicznych, który obejmuje swoim zakresem szczegółowe rozwiązania procedur wydatkowania środków z zasobów publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem zamówienia publiczne są w pełni sformalizowane i zarówno zamawiający, jak i wykonawcy muszą spełniać określone przez przepisy wymagania. Aktem prawnym, który reguluje kwestię zamówieńa publicznych, jest Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (PZP). Przepisy określają zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych i wszelkiego rodzaju wymagania dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zamówienia publiczne – doradca Ci pomoże

Poniżej znajdziesz szczegółowy wykaz, który zobrazuje Ci, kogo dotyczy prawo zamówień publicznych:

  • Zamawiających publicznych – organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie i administracja;
  • Zamawiający sektorowi – podmioty wyodrębnione ze względu na rodzaj wykonywanej działalności o szczególnym dla państwa charakterze (sprzedaż energii, obsługa sieci transportu kolejowego, gospodarka wodna);
  • Zamawiający subsydianowi – inne podmioty, które są zobowiązane do stosowania PZP.

Kancelaria zamówień publicznych – na co możesz liczyć?

W ramach usługi związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych możesz liczyć na:

  • pomoc w przygotowaniu poprawnej oferty,
  • opiniowanie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji,
  • przygotowanie informacji o czynności niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • przygotowanie ekspertyz dotyczących badania oraz oceny ofert konkurencji,
  • sporządzenie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
  • doradztwo prawne,
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi.

Jak widzisz, zajmiemy się kompleksową obsługą Twojej sprawy i pomożemy Ci w niemal każdym aspekcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znamy specyfikę działania organów państwowych i wiemy, w jaki sposób współpracować z nimi, by znacznie zwiększyć Twoją szansę na osiągnięcie sukcesu.

No votes yet.
Please wait...