Postępowanie zabezpieczające

W naszej kancelarii oferujemy przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego. Stosuje się je w sytuacji, gdy istnieje ryzyko gdy Twój Dłużnik zaczyna pozbywać się swojego majątku celem udarmnienia zaspokojenia Twojej wierzytelności. Zazwyczaj chodzi o ukrywanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych osób trzecich lub dokonywanie darowizn nieruchomości oraz przelewaniu wierzytelności na rzecz innych podmiotów.

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji – dlaczego my?

Przede wszystkim ze względu na zebrane przez lata wykonywania zawodu doświadczenie, jakim dysponujemy w tego typu sprawach. Rozumiemy specyfikę działania sądów w postępowaniach zabezpieczających, zarówno przed wytoczeniem procesu, jak i w trakcie jego trwania. To wszystko pozwala nam na rzetelne podejście do Twojej sprawy i wykonanie niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia Twojego majątku.

W ramach naszej usługi możesz liczyć na przygotowanie założeń do wniosku o zabezpieczenie danego roszczenia oraz opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Zajmiemy się również wyborem sposobu zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające – kiedy zostaje wszczęte?

Postępowanie zabezpieczające zostaje wszczęte dokładnie wtedy, gdy do komornika sądowego trafi stosowny wniosek razem z tytułem zabezpieczenia oraz dowodem uiszczenia opłaty. Zgodnie z art. 22 ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku opłatę od wniosku o wykonanie zabezpieczenia uiszcza się razem z rzeczonym wnioskiem. Jeśli środki nie wpłyną na konto komornika, to ten wezwie do uregulowania należności w terminie 7 dni. Jeśli to Ty będziesz wnioskować o ustanowienie zabezpieczenia, gwarantujemy, że dopilnujemy wszystkich terminów, tak byś nie musiał o nich pamiętać. Zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z ustanowieniem zabezpieczenia.

No votes yet.
Please wait...