W naszej kancelarii oferujemy przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Zabezpiecz swój interes podczas postępowania egzekucyjnego, korzystając z profesjonalnej pomocy – zapewniamy pełne doradztwo i zajmiemy się za Ciebie całą dokumentacją.

Kiedy potrzebne będzie postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne?

Postępowanie zabezpieczające (KPC) stosuje się w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, że Twój dłużnik zaczyna pozbywać się swojego majątku celem udaremnienia zaspokojenia Twojej wierzytelności. Zazwyczaj chodzi o ukrywanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych osób trzecich lub dokonywanie darowizn nieruchomości oraz przelewaniu wierzytelności na rzecz innych podmiotów.

Uzyskanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia doprowadzi do uniemożliwienia dłużnikowi dokonywania rozporządzeń swoim majątkiem, przez co w momencie zapadnięcia ewentualnego wyroku był on w stanie spłacić wierzytelność. Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego może nastąpić poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego czy obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową.

Udzielenia zabezpieczenia może domagać się każda strona lub uczestnik postępowania, odpowiedzialnym za to organem jest sąd, który jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W tym celu należy uprawdopodobnić roszczenie oraz posiadać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Oznacza to, że jest możliwość, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub przeszkodzi w osiągnięciu celu postępowania w sprawie.

Postępowanie zabezpieczające – kiedy zostaje wszczęte?

Postępowanie zabezpieczające zostaje wszczęte dokładnie wtedy, gdy do komornika sądowego trafi stosowny wniosek o udzielenie zabezpieczenia razem z tytułem oraz dowodem uiszczenia opłaty. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed rozpoczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z art. 22 ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku opłatę od wniosku o wykonanie zabezpieczenia uiszcza się razem z rzeczonym wnioskiem. Jeśli środki nie wpłyną na konto komornika, to ten wezwie do uregulowania należności w terminie 7 dni. Jeśli to Ty będziesz wnioskować o ustanowienie zabezpieczenia, gwarantujemy, że dopilnujemy wszystkich terminów, tak byś nie musiał o nich pamiętać. Zajmiemy się również wszelkimi formalnościami związanymi z ustanowieniem zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji – dlaczego my?

Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu egzekucyjnym ma na celu zagwarantowanie zapewnienie wykonania orzeczenia sądowego. Może więc być przeprowadzone w wypadku złożenia zwykłego pozwu, jakim jest powództwo o zapłatę. Skorzystaj z usług naszej kancelarii radców prawnych we Wrocławiu i zapewnij sobie pozytywne rozwiązanie sprawy. Dlaczego jesteśmy dobrym wyborem?

Przede wszystkim ze względu na zebrane przez lata wykonywania zawodu doświadczenie, jakim dysponujemy w tego typu sprawach. Rozumiemy specyfikę działania sądów w postępowaniach zabezpieczających, zarówno przed wytoczeniem procesu, jak i w trakcie jego trwania. To wszystko pozwala nam na rzetelne podejście do sprawy i wykonanie niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia Twojego majątku.

W ramach naszej usługi możesz liczyć na przygotowanie założeń do wniosku o zabezpieczenie danego roszczenia oraz opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Zajmiemy się również wyborem sposobu zabezpieczenia. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i sumiennie – zgłoś się do nas i przedstaw nam swój problem, a z pewnością znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami


Marta Syguła

Radca prawny

tel. 502 337 932

Michał Syguła

Radca prawny

tel. 609 778 918

Adres

ul. Jedności Narodowej 206 lok. 3

50-302 Wrocław

NAPISZ DO NAS

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

Celem umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt pod numerem 609778918 lub wysłanie maila na adres: m.sygula@mskancelaria.com
Możliwe jest również skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kancelarii.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z radcą prawnym?

Najlepiej zabrać ze sobą  wszystkie dokumenty związane ze sprawą, której dotyczy porada, w zależności od rodzaju sprawy, np. umowy, korespondencja pomiędzy stronami, akty notarialne, decyzje administracyjne.

Czy możliwe jest umówienie się na spotkanie z radcą prawnym poza godzinami pracy Kancelarii?

Mając na względzie, że czasami życie zawodowe czy rodzinne Klientów uniemożliwia im przybycie na spotkanie w stałych godzinach pracy Kancelarii, możliwe jest umówienie spotkania poza zwyczajowymi godzinami pracy.

Czy jako przedsiębiorca, mogę zlecić Kancelarii prowadzenie stałej obsługi prawnej mojej firmy?

Kancelaria prowadzi stałą obsługę podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, spożywczej oraz innych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji oraz opiniowaniu umów, reprezentujemy również Klientów w  sporach sądowych, a także doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy.

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie radcy prawnego?

Wynagrodzenie zależne jest od rodzaju zleconej sprawy, może mieć charakter:

  • godzinowy (liczony na podstawie nakładu pracy radcy prawnego czy prawników Kancelarii)
  • ryczałtowy (stanowi stałą, umówioną stawkę wynagrodzenia)
  • premiowy (premia od sukcesu)

Czy Kancelaria prowadzi sprawy w miastach innych niż Wrocław?

Mimo faktu, że Kancelaria ma swoją siedzibę we Wrocławiu prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Korzystając z możliwości aktualnych technologii często łączymy się za pomocą Microsoft Teams lub Zoom.