Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. W ramach usługi możesz liczyć na:

  • reprezentację w sprawach rozwodowych, separacyjnych, alimentacyjnych, o podział majątku,
  • przeprowadzenie postępowań o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • przeprowadzenie postępowań o ustalenie kontaktów z dziećmi, pobawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawnik od spraw rodzinnych – czym się zajmuje?

Prawo rodzinne to zbiór przepisów, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Prawo dotyczy zarówno kwestii majątkowych w obrębie rodziny, jak i obyczajowych. Regulacje opisane w prawie rodzinnym i opiekuńczym wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego i na tym gruncie są rozpatrywane. Dokument, w którym znajdują się wszelkie regulacje to Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Prawnik od spraw rodzinnych zajmuje się wszystkimi kwestiami, które mają na celu unormowanie oraz regulowanie działalności rodziny zarówno w wymiarze majątkowym, jak i niemajątkowym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – zasady

Jak już wspomnieliśmy prawo rodzinne i opiekuńcze tworzy kilka podstawowych zasad, będących wytycznymi w orzecznictwie.

  • Zasada dobra dziecka – podstawowa zasada, która jasno mówi o tym, że wszelkie działania sądów rodzinnych oraz instytucji/osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów rodzinnych powinny być skupione na dobru dziecka. Chodzi o to, by zapewnić mu odpowiednie warunki do rozwoju i godnego bytowania.
  • Zasada ochrony rodziny – zgodnie z nią prawo opiekuńcze powinno służyć dobru rodziny i gwarantować nienaruszalność tej podstawowej komórki społecznej. Wszystkie spory rozwiązywane są zatem zgodnie z tą zasadą.

Prawnik – sprawy rodzinne. Dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Sprawy kwalifikujące się do rozpatrywania pod kątem prawa rodzinnego i opiekuńczego bardzo często są obarczone dużym bagażem emocjonalnym, który nie pozwala na polubowne ich rozwiązanie. W przypadku, gdy skorzystasz z pomocy profesjonalnego radcy prawnego, będziesz mieć pewność, że masz do czynienia ze stroną niezaangażowaną emocjonalnie. Ocena oraz działania, jakie stosuje prawnik rodzinny, są więc wolne od uprzedzeń i mają za zadanie znaleźć uczciwe rozwiązanie.

Radca prawny w sprawach rodzinnych może pomóc Ci ustabilizować niejednokrotnie trudną sprawę rozwodową lub unormować kontakty z dzieckiem. Z drugiej jednak strony ze wsparciem naszego radcy prawnego uzyskasz alimenty oraz określisz zasady, według jakich Twoja rodzina ma funkcjonować po rozwodzie.

Zdajemy sobie sprawę z delikatności powierzonych nam problemów, dlatego zawsze kierujemy się dobrem najmłodszych oraz tym, by nasze działania nie zaogniały i tak niejednokrotnie trudnej sytuacji.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...